išklausyti

išklausyti
išklausýti 1. tr., intr. klausyti iki galo: Grinius išklausė susijaudinusio vaikino J.Dov. Pirma išklausyk mano kalbos, paskum tu sakyk Ėr. Motina, išklausiusi jo prypuolių, tarė M.Valanč. Sodietis, kantriai išklausęs visos skelbėjo tuščios kalbos, tarė Blv. Silpnutis išklausė senelės, pasižadėjo viską padaryti kaip lieptas ir parėjo namo . Susijaudinęs išklausiau visą pasaką iki galo . 2. tr. pelnyti, laimėti klausant: Klauseĩ klauseĩ, ką gi tu išklauseĩ?! Š. 3. tr., intr. patenkinti (prašymą): Meldžiantį išklausau R76. Perkūnas išklausė gyvatės Blv. Išklausyk mano vieno prašymo I. Brolis sesę mylėjo ir jos prašymą išklausė MPs. Anys tariasi, jog dėl savo daug kalbėjimo bus išklausyti BtMt6,7. Ižklausys tikrai sūnus motiną, ir tėvas ižklausys sūnų DP626. Nesitikėk tujen toj bėdoj savo Dievo išklausomas SE60. Išklausys visus prašymus ir maldas mūsų MP77. Ižmiklausė šaukiantį maldose KN96. Norisi žmogus išklausoms maldoje BPII101. Tuo čėsu kad ir šauksmos pri Dievo, ale nebišklausys P.
išklausýtinai adv. K; B. išklaũsomai adv. K; B: Tu mus gali mokyti melstis išklausomai brš.
\ klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; išklausyti; nuklausyti; paklausyti; perklausyti; praklausyti; priklausyti; razsiklausyti; suklausyti; užsiklausyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išklausyti — išklausýti vksm. Išklausýk ir kitų̃ núomonę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perklausyti — 1. tr. ištisai ar pakartojamai ko klausyti: Ką jis sakė, viso gerai neperklausiau Vlk. Ta kalba iš naujo reik parklausyti J. Aš dar jų (plokštelių) visų neperklausiau Srj. 2. intr. N klausant apsirikti, nenugirsti. | refl.: Parsiklausė mamytė:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmaudavimas — apmaudãvimas dkt. Tẽko išklausýti káltinimų ir apmaudãvimų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • balso paštas — bal̃so pãštas Išklausýti bal̃so pãšto pranešimùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kleboniškas — klebõniškas, klebõniška bdv. Mùms tẽko išklausýti tõ põno klebõniško pamókslo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kleboniška — klebõniškas, klebõniška bdv. Mùms tẽko išklausýti tõ põno klebõniško pamókslo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasipraktikuoti — pasipraktikúoti vksm. Išklausýti teòrinį kùrsą ir pasipraktikúoti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tirada — tiradà dkt. Išklausýti tirãdą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apklausyti — 1. tr. klausymu ištirti ką nors: Daktaras tuojau priėjo ir apklausė jų širdis Mš. Gydytojas dar kartą davė man vaistų išgerti, apgraibstė, apklausė A.Vien. | refl.: Apsiklausiau: visur tyla Šts. Linkiu Tamstai gerai apsiklausyti, kas ką kalba Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskrabinti — 1 apskrãbinti tr. 1. barškinant išklausyti, apibarškinti: Apžiūrėjo mani daktaras, apskrãbino, sako: – Paramantuosam! Krp. 2. prk. apšaudyti: Apskrãbino mumis kulkosvaidžiais, apskardė trobas Lk. 3. apmušti: Apskrabìnti šonus, t. y. apmušti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”